Yüksek Proteinli Düşük Karbonhidratlı Diyetler

Yüksek proteinli diyetler vücut ağırlığı kaybı çalışmalarında genelde proteinden gelen enerjinin toplam enerjinin yaklaşık %30’unu oluşturması amaçlanmaktadır. Toplam enerjinin proteinden gelen yüzdesi 15 den 30’a çıkarılarak ikiye katlanmaktadır. Diyetin toplam enerji miktarı azaltıldığı için bu tarz zayıflama diyetlerinde aslında diyetle alınan protein miktarı 2 kat artmamaktadır.

Kısa dönem çalışmalarında yüksek proteinli diyetlerin düşük proteinli diyetlerle karşılaştırıldığında kilo kaybını kolaylaştırdığı fakat uzun dönem çalışmaları bu konuda sınırlı kalmıştır.

 

Yüksek Proteinli Diyetlerin Vücut Ağırlığı Kaybındaki Potansiyel Mekanizması

 

Yüksek Proteinli Zayıflama Diyetlerinden Sonra Tekrar Ağırlık Kazanımı

Bir araştırmada ağırlığın sürdürülmesi sırasında proteinin enerjiye katkısının %15’den %18’e çıkarılmasıyla ağırlık kazanımı %50 oranında azalmıştır ve tekrar kazanılan ağırlığın da sadece yağsız kütleyi içerdiği görülmüştür (2).

Yapılan başka bir çalışmada ise 4 hafta süren ağırlık kaybı periyodundan sonra ağırlığın sürdürülmesi sırasında protein alımında %20’lik bir artış olduğu ve azalan ağırlığın izleyen 3 ay içinde %50 oranında geri kazanıldığı rapor edilmiştir (3).

Bir diğer çalışmada ise ağırlık geri kazanımı yüksek proteinli diyette, düşük proteinli diyete oranla 0.93 kg daha az bulunmuş ve yüksek glisemik indeksli diyet grubuyla karşılaştırıldığında düşük glisemik indeksli diyet grubunda 0.95 kg daha az olduğu görülmüştür (4).

Bu veriler doğrultusunda, yüksek proteinli zayıflama diyetleri ile ağırlık kaybından sonra tekrar ağırlık kazanımının önlenmesi ve vücut ağırlığının kontrolünün sağlanması amacıyla yüksek oranda protein ve yağ, orta düzeyde düşük glisemik indeksli karbonhidrat içeren diyetlerin kullanımı önerilmektedir. Ancak yeterli ve dengeli bir beslenme programının sürdürülmesi ve buna düzenli fiziksel aktivitenin eşlik etmesi kaybedilen vücut ağırlığının korunmasında en uygun yöntem olacaktır.

 

Write a comment