Magnezyum Depresyonu İyileştirebilir Mi? Depresyon Ve Magnezyumun Arasındaki İlişki

Magnezyum, vücuttaki en önemli makro minerallerden biridir. Diyetimizdeki magnezyumun çoğunu bitkilerle beraber alırız. Badem, siyah fasulye, yer fıstığı, kabak çekirdeği ve bitter çikolata magnezyumun iyi kaynaklarıdır. Topraktaki bakteriler sayesinde bitkiler magnezyumu topraktan emerler.

Gıdaların işlenmesi, antasitler, diüretikler, kafein ve alkol magnezyumun emilimini azaltabilir. Bu nedenlerden dolayı, modern insan daha fazla magnezyuma ihtiyaç duymaktadır. Magnezyum tüketiminin birçok insanı kronik olarak tükenmişlik sendromundan kurtardığı bilinmektedir. Vücudumuzda birçok görevi olan ve çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcı olan magnezyumun, aynı zamanda depresyonu önlediği ve çözümünde kullanılabileceği de bildirilmiştir. 

 

Magnezyumun Vücudumuzdaki Görevleri

Magnezyum, kalp dahil olmak üzere kasların sağlığının korunumunda ve elektrik sinyallerinin vücutta iletimi için gerekli bir mineraldir. Magnezyumun olmadığı bir aralıkta kalp atımı durabilir. Bu yüzden kan magnezyum seviyeleri sabit kalmalıdır. Yoğun bakım doktorları her gün hastalardaki magnezyum düzeylerini kontrol eder ve yoğun stres altında olan kritik hastaların ihtiyaç duyduğu magnezyum seviyelerini düzenler. Magnezyum kemik oluşumu için de önemlidir. Kalsiyumun kemikte bulunmasına yardımcı olmakta ve böbreklerde D vitamini aktivasyonunda rol oynamaktadır.

Sinir sisteminde etkilidir ve sakinleştirici özelliği vardır. Özellikle kalsiyumla beraber alındığında bu etkisi daha fazla artmaktadır. Hormonları aktive etme özelliği olduğundan nörolojik sorunları önleme konusunda etkilidir. Kaygı ve depresyon düzeylerinin azalmasında da etkinlik gösterir. 

Magnezyum seviyelerindeki azalma veya işlenme biçimindeki değişiklikler artan endişe düzeyleriyle ilişkilendirilmiştir. Artan stres, magnezyum kaybını arttırmaktadır ve magnezyum, beyin için çok önemli bir mineraldir. Stres tepkisinin, iyileşmenin ve onarımın hemen hemen her kısmının bir parçasıdır.

 

Magnezyum Depresyonu İyileştirebilir Mi?

Magnezyumun diyette yetersizlikleri aşırı kalsiyum ve stres ile birlikte ajitasyon, anksiyete, huzursuzluk, konfüzyon, asteni, uykusuzluk, baş ağrısı, deliryum, halüsinasyonlar ve hipereksitabilite gibi birçok semptoma yol açmaktadır. Magnezyum aynı zamanda beyin fonksiyonu ve stresle ilişkili kronik depresyon gibi yaygın rahatsızlıklarla ilişkilidir. Yapılan küçük çalışmalarda fibromiyalji, majör depresyon ve tip II diyabeti olan kişiler için magnezyumun yararlı olduğu bulunmuştur. On yedi araştırmanın dahil edildiği bir meta analiz çalışmasında diyetle Mg alımı ve depresyon arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu sonucuna varılmıştır.

126 depresif katılımcıyla yapılan çok gelişmiş ve son klinik derlemede depresyon ve magnezyum ilişkisi araştırılmış ve biyoyararlılığı yüksek olan magnezyum klorür kullanılmıştır. Katılan katılımcıların depresyon ölçeğinde depresyon ortalamaları 10’un üzerinde çıkmıştır ve bu orta dereceli bir depresyona karşılık gelmektedir. Katılımcıların gördükleri tedavi hiçbir şekilde değiştirilmemiş sadece magnezyum klorür ile takviye edilmişlerdir. Çalışmanın ilk haftalarında, hastalar magnezyum klorür almış ve daha sonra çalışmanın ikinci aşamasında, yarısının magnezyumu kesilmiş, diğer yarısı ise ek magnezyum almıştır. Çalışma süresince katılımcılara, 6 hafta boyunca, haftada bir 248 mg elemental magnezyum verilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda deneme depresyon ortalamaları 6 puan düşmüştür ve bu da orta dereceli depresyondan hafif ya da minimal depresyona dönüş olarak ifade edilebilmektedir. Katılımcıların aynı zamanda kaygı skorları da gelişme göstermiş ve kas kramplarının, ağrılarının, kabızlık ve baş ağrılarının azaldığı bildirilmiştir. 

 

Depresyon Ve Magnezyumun Arasındaki İlişki

Ayrıca yapılan birçok vaka çalışmasının sonuçlarında, hastaların her öğünde ve yatmadan önce 125-300 mg magnezyum (glisinat veya taurinat olarak) alınmasının yedi günden az bir sürede majör depresyonda hızlı bir iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Başka bir çalışmada ise, magnezyum yönünden fakir diyetin bağırsaklardaki bakteriyel çeşitliliği azalttığı ve anksiyete benzeri davranışları değiştirdiği bildirilmiştir. Birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen depresyon ve magnezyumun arasındaki ilişkiyi kesin olarak belirtmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak depresyonun ve birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde magnezyum olumlu sonuçlar vermiştir. Depresyon, kabızlık, baş ağrıları ya da huzursuz bacak ya da fibromiyalji çözümü için, en azından birkaç hafta boyunca magnezyum denenebilir. Fakat magnezyum takviyesinin aşırı kullanımı ishal, bulantı ve kramp gibi gastrointestinal problemlere yol açabilir. Bu nedenle mutlaka bir hekim kontrolünde magnezyum takviyesi alınmalıdır.

Diyetlerinde 76-360 mg magnezyum alan kişilerde depresyon riski daha düşüktür. Magnezyum takviyesi almak istemeyenler magnezyumdan zengin bir diyete yönelebilirler. Magnezyumun iyi kaynakları arasında fındık, muz, kabak çekirdeği, yağlı tohumlar, bulgur, yeşil yapraklı sebzeler, soya fasulyesi ve bitter çikolata gösterilebilir. Bu lezzetli besinleri diyetinizde kullanarak siz de depresyona karşı savaş açabilirsiniz.

Write a comment