Greyfurt Bazı Yaygın İlaçlarla Etkileşimde Tehlikeli Midir?

Greyfurt, sağlığa birçok yararı olan lezzetli bir narenciye ürünüdür. Bununla birlikte, bazı ilaçlarla ortak etkileşim kurarak vücudunuz üzerindeki etkilerini değiştirebilir.

Greyfurt ile etkileşime girebilecek 32 ilaç ve bunların çeşitleri bulunmaktadır.

 

İlaçlarla Etkileşim Nasıldır?

İlaçlar sitokrom P450 (CYPs) adı verilen özel bir protein grubu ile karaciğerinizde ve ince bağırsağınızda işlenir.

CYP’ler, ilaçların çoğunu yıkarak kandaki seviyelerini düşürür.

Greyfurt ve Seville portakalları, tangelos, pomelos ve Minneolas gibi yakın akrabalarının bir kısmı, furanokumarinler adı verilen bir kimyasal sınıfı içerir.

Furanokumarinler CYP’lerin normal fonksiyonlarını bozmaktadır. Çalışmalar, 85’in üzerinde ilacın kan düzeylerini artırdıklarını göstermektedir.

Greyfurt bağırsağınızdaki ve karaciğerinizdeki CYP’lerin normal olarak ilaçları parçalanmasının yavaşlatarak, bu ilaçların yan etkilerini artırabilir.

Greyfurt bu ilaçlarla güvenli bir şekilde tüketip tüketemeyeceğinizi ve nasıl anlayacağınızı öğrenmek için bilmeniz gereken üç şey vardır:

 1. Bir bütün greyfurt veya bir bardak greyfurt suyu, bu ilaçların sizi nasıl etkilediğini anlamak için yeterlidir.

2.Greyfurtun ilacı etkilemesi 1-3 gün sürer. İlaçlarınızı greyfurt suyundan bir kaç saat arayla almanız yeterince uzun bir süre değildir. 3. Çok az sayıda ilaç için greyfurtun ciddi etkileri olabilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, burada, greyfurt ile etkileşime girebilecek, kullanımı ile kategorize edilmiş 32 yaygın ilaç hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

 

Bazı Kolesterol İlaçları

Statinler adı verilen bazı kolestrol ilaçları greyfurtla etkileşime girer.

Statinler, doğal kolestrol üretimini sınırlandırarak çalışırlar. Bu kan içindeki lipoproteinlerin profilini geliştirir ve riski olan hastalardaki kalp hastalığından ölümleri azaltır.

Statinler rabdomiyoliz veya kas dokusunun bozulmasına neden olabilir. Bu, kas güçsüzlüğüne, ağrıya ve bazen böbrek hasarına yol açar.

Greyfurt üç yaygın statinin kan düzeylerini büyük oranda artırarak rabdomiyoliz riskini arttırır

Atorvastatin (Lipitor)

Lovastatin (Mevacor)

Simvastatin (Zocor)

Bir çalışma, simvastatin veya lovastatin ile bir bardak greyfurt suyunun içilmesinin bu statinlerin kan düzeylerini% 260 arttırdığını göstermiştir.

 

Alternatifler: Pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) ve fluvastatin (Lescol) greyfurtla etkileşime girmez.

 

Bazı Tansiyon İlaçları

Çoğu tansiyon ilacı greyfurtla etkileşime girmez.

Bununla birlikte, aşağıdaki dört tansiyon ilacı dikkatle kullanılmalıdır:

Felodipin

Nifedipin (Procardia)

Losartan (Cozaar)

Eplerenone (Inspra)

Bu listedeki ilk iki ilaç kalsiyum kanal blokeri olarak bilinir. Kan damarlarının kalsiyum kullanma şeklinizi değiştirerek, damarları ve kan basıncını rahatlatarak çalışırlar.

Bu listedeki son iki ilaç, anjiyotensin 2 olarak adlandırılan ve doğal olarak kan basıncını arttıran bir hormonun aktivitesini azaltarak çalışır.

Bir çalışma, suyla ile karşılaştırıldığında, yaklaşık 2 fincan (500 ml) greyfurt suyuyla alındığında nifedipinin kan seviyelerinin önemli bir şekilde arttırdığını tespit etti. Bu, kontrol edilmediğinde kan basıncında tehlikeli olabilecek  hızlı bir düşüş ile sonuçlandı.

Losartan, greyfurt ile etkisinin azalması konusunda diğer ilaçlardan farklıdır. Bu, kan basıncını kontrol etme kabiliyetini sınırlayabilir.

Eplerenone, losartan’a benzer şekilde çalışır, ancak greyfurt ile alındığında seviyeleri artar. Aşırı eplerenon seviyeleri kanda çok fazla potasyum oluşturabilir, bu da kalp ritmini etkileyebilir (1).

Alternatifler: Spironolakton (Aldakton), losartan ve eplerenona benzer bir ilaçtır, greyfurt ile etkileşime girmez. Amlodipin (Norvasc), greyfurt ile etkileşmeyen felodipin ve nifedipin gibi bir kalsiyum kanal blokerlarıdır.

 

Bazı Kalp Ritmi İlaçları

Greyfurt, anormal kalp ritmini tedavi eden birkaç ilaçla etkileşime girer.

Bu etkileşimler tehlikeli olabilir ve aşağıdaki etken maddeleri içerir:

Amiodaron

Dronedarone (Multaq)

Bir çalışmada amiodaron kullanan 11 kişiye bir bardak greyfurt suyu (yaklaşık 300 ml) verildi. İçenlerin seviyeleri, greyfurt suyu içmeyenlere kıyasla % 84’e kadar yükselmiştir.

Bu iki ilaç kalp ritim bozukluğu olan hastaların sağlığının yönetilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu ilaçların seviyesindeki greyfurtla ilgili değişiklikler bazen tehlikeli kalp ritm değişikliklerine neden olmuştur.

 

Bazı Enfeksiyon İlaçları

Antimikrobiyaller, yani enfeksiyon önleyici ilaçlar, vücuttaki eylemleri ve parçalanmaları konusunda geniş çapta farklılık gösterir.

Antimikrobik maddeler en çeşitli ilaç kategorilerinden biri olmasına rağmen, bilinen önemli greyfurt etkileşimlerinin bulunduğu birkaç ilaç vardır:

Eritromisin

Rilpivirin ve ilgili HIV ilaçları

Primaquine ve ilgili antimalaryal ilaçlar

Albendazol

Eritromisin, çeşitli bakteriyel enfeksiyon türlerini tedavi etmek için kullanılır. Greyfurt suyunu eritromisin alan hastalarda içme suyu ile karşılaştıran bir çalışma, greyfurt suyunun ilacın kan seviyelerini% 84 arttırdığını gösterdi.

Bu ilacın fazla seviyeleri kalp ritmini bozabilir.

Primakinle ilişkili antimalaryal ilaçlara ek olarak, HIV ilaçlarının ,rilpivirin ve maraviroc, seviyeleri  greyfurt ile artabilir. Bu durum kalp ritmini veya fonksiyonunu etkileyebilir.

Antimikrobik maddeler genellikle sınırlı bir süre için alındığından belki de bu ilaçları alırken sadece greyfurt kullanımını önlemek en kolay yoldur.

Alternatifler: Klaritromisin, greyfurt ile etkileşime girmeyen erythromycin ile aynı sınıftaki bir ilaçtır. Doxycycline hem antibiyotik hem de antimalaryal ilaçtır ve greyfurt ile etkileşime girmez.

Antidepresan İlaçlar

Çoğu antidepresan ve anti-anksiyete ilaçları greyfurt ile birlikte kullanıldığında güvenlidir.

Bununla birlikte, çeşitli ruh hali ilaçları aşağıdakiler de dahil olmak üzere etkileşime girer:

Bupropion (Wellbutrin)

Ketiapin (Seroquel)

Lurasidon (Latuda)

Ziprasidon (Geodon)

Buspiron (Buspar)

Diazepam (Valium)

Midazolam (Versed)

Triazolam (Halcion)

Antidepresan olmanın yanı sıra, buprofion insanlara sigarayı bırakmaları için reçete edilir. Greyfurt ile kan seviyeleri artabilir, bu da baş dönmesi ve uyku hali durumunu arttırabilir.

 

Ketiapin ve lurasidon gibi ilaçlar ruh ve davranış bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaçların artan seviyeleri kalp ritminde değişiklikler veya uyku hali oluşturabilir.

Ayrıca, diazepam, midazolam ve triazolam, panik atak veya diğer kaygı türleri için kullanılan yatıştırıcılardır.

Bir çalışma greyfurt tüketen ve tüketmeyen dokuz hastada bu ilaçların bazılarını karşılaştırmıştır. Greyfurtun bu ilaçların etkilerini artırabileceğini ve aşırı uyku hali ile sonuçlandığını göstermiştir.

 

Bazı Kan İncelticiler

Kan incelticileri, kan pıhtılarını tedavi etmek veya önlemek için kullanılır. Greyfurttan etkilenen bazıları:

Apixaban (Eliquis)

Rivaroxaban (Xarelto)

Clopidogrel (Plavix)

Ticagrelor (Brilinta)

Clopidogrel, greyfrut limitleri olan CYP’lere bağlı olarak çalışır. Bu yüzden, greyfurt ile karıştırıldığında daha az aktif hale gelir.

Greyfurt suyu veya suyun 200 ml’si ile klopidogrel alan yedi hastayı kapsayan bir araştırma, ilacın greyfurt suyu ile daha düşük aktivasyon gösterdiğini saptamıştır. Fakat kan pıhtılarını tedavi etme kabiliyeti etkilenmemiştir.

Aksine , greyfurt bu listedeki diğer ilaçların kan seviyelerini artırır ve kanama ile sonuçlanabilir.

Alternatifler: Warfarin (Coumadin) apixaban ve rivaroxaban gibi benzer amaçlarla kullanılır. Varfarin, K vitamini içeren gıdalara duyarlı iken, greyfurttan etkilenmez.

Çeşitli Ağrı Kesici İlaçlar

Birden fazla ağrı kesici ilaç greyfurt ile etkileşir:

Fentanil

Oksikodon

Kolşişin

Fentanil ve oksikodon, narkotik ağrı kesicilerdir. Kan seviyeleri, az miktarda greyfurttan çok az etkilense de vücutta kalma süresini değiştirebilir.

Kolhişom, gut tedavisinde kullanılan eski bir ilaçtır. CYP’ler tarafından işlenir ve greyfurt ile etkileşime girebilir. Bununla birlikte, 2012 yılındaki bir araştırma, 240 ml greyfurt suyunun içilmesinin seviyeleri üzerinde minimum etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Alternatifler: Morfin ve dilaudid, greyfurttan etkilenmeyen narkotik ağrı kesicilerdir.

 

Birkaç Erektil Disfonksiyon ve Prostat İlaçları

Birkaç erektil disfonksiyon ve prostat ilaçları greyfurt etkileşimleri ile ilgili dikkat çekmektedir:

Sildenafil (Viagra)

Tadalafil (Cialis)

Tamsulosin (Flaks)

Silodosin (Rapaflo)

Sildenafil ve tadalafil gibi erektil disfonksiyon ilaçları, ereksiyon için kan akışını artıran kan damarlarını gevşeterek çalışır.

Diğer kan damarları da bu ilaçlarla rahatladıklarından greyfurtun neden olduğu bu ilaçların artmış kan seviyeleri kan basıncını düşürebilir .

Dahası, tamsulozin gibi prostat büyütme ilaçları, greyfurt ile alınırken baş dönmelerinde ve kan basıncında artışa neden olabilir.

Alternatifler: Finasterid ve dutasterid içeren bir diğer prostat büyüme ilaç sınıfı, greyfurttan önemli derecede etkilenmez.

 

Greyfurt Tüketimi Bırakılmalı Mı?

Bu makale greyfurtla etkileşime giren 32 ortak ilaç listeliyorken, tam bir liste vermemektedir.

Drugs.com, etkileşimleriniz için ilaçlarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz bir ilaç etkileşimi denetleyicisi sunar.

Ayrıca, Rxlist.com, greyfurt ile etkileşime giren daha az yaygın ilaçları listeler.

Sadece bir greyfurt veya yaklaşık bir bardak greyfurt suyunun, birçok ilacın kan seviyelerini değiştirmek için yeterli olduğunu unutmamak gerekir ve bu ilaçların bazıları greyfurt ile etkileşime girdiklerinde ciddi yan etkilere sahip olabilirler.

Şu anda greyfurt etkileşimleri ile ilaç kullanıyorsanız, alternatif bir ilaca geçin veya greyfurt tüketmeyi bırakın.

Şüpheniz varsa, kişisel tavsiye almak için doktorunuza veya eczacınıza ulaşın.

 

Özet olarak;

Greyfurt, normalde ince bağırsak ve karaciğerdeki birçok ilacı parçalayan proteinleri etkiler.

Bu ilaçları alırken greyfurt yiyip greyfurt suyu içmek, kan seviyelerinde yükselmeye ve daha fazla yan etkiye neden olabilir.

Bazı ilaçlar, az miktarda greyfurt ile ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle tüketmekten kaçınılmalıdır.

Bu ilaçlar, eczaneniz tarafından bir greyfurt etkileşimi uyarısıyla işaretlenebilir.

Doktorunuzun ve eczacınızın, greyfurtu düzenli olarak tüketip tüketmediğinizi bilmesi gerekir. Bazı ilaçlarda tüketimin güvenli olup olmayacağına karar vermenize yardımcı olabilirler.

Comments 2

 1. Leyla
  13/04/2020

  Epixx ile etkileşime girermi greyfurt suyu

  1. Diyetisyen Emre Uzun
   16/05/2020

   çoğu ilaçla etkileşime giren bir meyve greyfurt.
   spesifik olarak doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim.

Write a comment