Leptin Diyeti Nedir?

LEPTİN NEDİR? Yağ hücrelerinden salınan leptin Yunanca’da ince anlamına gelen ‘’leptos.’’ kelimesinden köken almaktadır. Tokluk

Leptin Diyeti Nedir?