Erkeklerde Sperm Sayısını Ve Doğurganlığı Arttırmanın 10 Yolu

İnfertilite dünyada giderek artan bir sorun halini almıştır. Yapılan araştırmalar her altı çiftten birinin bu sorunu yaşadığını ve her 3 olgudan birinde sorunun erkek eşten kaynaklandığını ortaya koymuştur.

İnfertilite tamamen tedavi edilemese de;  yaşam tarzı değişikliği, sağlıklı bir beslenme programı, besin takviyeleri ile iyi hale getirilmektedir. Bu makalede infertilitenin iyileştirilmesi için önemli olan bu yönlerden bahsedilmektedir.

Erkek infertilitesi nedir?

Doğurganlık (Fertilite), insanların doğal yolla çoğalabilme kabiliyetidir. Erkek infertilitesi; erkeğin kadın partnerini hamile bırakma şansının zayıf olduğu bir durumdur. Bu durum genellikle sperm hücrelerinin kalitesine bağlıdır.

Cinsel fonksiyon ve meni kalitesinin aşağıda verilen özellikleri doğurganlığı etkileyebilir:

Libido: kişinin cinsel isteği, cinsel dürtüsü anlamına gelmektedir. Libidoyu arttıran besinler ya da takviyeler afrodizyak olarak adlandırılmaktadır.

Erektil disfonksiyon: iktidarsızlık olarak da bilinmektedir. Ereksiyon halinin gerçekleşmemesidir.

Sperm sayısı: semenin kalitesi sperm hücrelerinin konsantrasyonuna bağlıdır.

Sperm hareketliliği: sağlıklı sperm hücreleri yüzme yeteneğine sahiptir. Spermlerin hareketliliği bir meni örneği alınarak oradaki hareket eden sperm yüzdesi ölçülerek yapılmaktadır.

Testosteron seviyesi: bazı erkeklerdeki infertilite sebebinden erkek seks hormonu sorumlu olabilmektedir.

İnfertilitenin birden fazla sebebi olabilmektedir. Bunlar; genetik, genel sağlık durumu, spor alışkanlıkları, hastalıklar, besin bulaşanları vs. dir. Sağlıklı beslenme bu konuda önem taşımaktadır çünkü bazı besinler doğurganlıkla ilişkilendirilmiştir. Doğuganlığı arttıran 10 bilimsel yöntem aşağıda verilmiştir:

1.D-Aspartik asit desteği alımı

D-Aspartik asit(D-AA), aspartik asitin diyet takviyesi olarak satılan bir aminoasit formudur. Birçok protein yapısını oluşturan ve daha yaygın olan L-Aspartik asit ile karıştırılmamalıdır. D-AA çoğunlukla sperm hücrelerinde bulunmaktadır. Araştırmalar infertil erkeklerde fertil erkeklere göre D-AA seviyesinin daha düşük olduğunu belirlemiştir. Başka bir çalışmada, D-AA takviyelerinin erkeklerde doğurganlıkta önemli rolü olan seks hormonu testosteron seviyelerinde artış saptayarak bu görüşü desteklemektedir.

D-AA alımı ile ilgili yapılan örnek bir çalışmada; 3 ay boyunca 2,66 gram D-AA almanın testosteron seviyelerinde %30-60 ve sperm hareketliliğinde %60-100 oranında arttırdığını belirtmiştir. Ayrıca eşler arasında gebelikte de artış tespit edilmiştir. Sağlıklı erkekler üzerinde yapılan farklı bir araştırmada ise D-AA takviyesi almanın testosteron seviyelerinde %42 artış sağladığı belirtilmiştir.

Tüm bunlarla birlikte farklı sonuçlar alınan çalışmalar da bulunmaktadır. Normal ve yüksek testosteron seviyelerine sahip sporcu erkekler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; D-AA ‘nın seviyeleri yükseltmediği bulunmuştur.

Çalışmaları genel olarak değerlendirmek gerektiğinde; D-AA desteği almanın testosteron seviyeleri düşük erkeklerde seviyeyi yükseltip doğurganlığı arttırdığı ancak testosteron seviyesi normal ya da yüksek olan erkeklerde ise faydalı olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak hala uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sonuç olarak; D-AA takviyeleri infertil erkeklerdetestosteron seviyelerini yükseltip doğurganlığı arttırabilmektedir ancak uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç vardır.

2.Düzenli egzersiz yapmak

Egzersiz yapmak sadece fiziksel performansı arttırmaz aynı zamanda vücuttaki testosteron seviyesini de yükseltmektedir.

Araştırmalar düzenli egzersiz yapan erkeklerin testosteron seviyelerinin yüksek olduğunu ve sperm kalitelerinin iyi olduğunu göstermektedir. Ancak aşırı egzersiz yapmak ters etki gösterebileceğinden, çok aşırı yapılmamalı, düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Sonuç olarak; düzenli egzersiz yapmak testosteron seviyesini ve doğurganlığı arttırmaya fayda sağlamaktadır.

3.Yeterli C Vitamini Alımı

Oksidatif stres, reaktif oksijen türleri (ROS) miktarının vücutta fazlaca arttığı bir durumdur. Genellikle kötü bir çevre, hastalıklar, sağlıksız yaşam tarzı nedeniyle görülmektedir.

Vücutta ROS sürekli olarak üretilmekte ancak sağlıklı kişilerde bu kontrol altında tutulmaktadır. ROS yüksek seviyede ise vücutta kronik hastalık ve inflamasyon riski artar. Yapılan araştışmalar artık erkeklerde ROS yüksekliğinin infertiliteye sebep olduğunu göstermektedir. Bu duruma karşı C vitamini gibi antioksidanların alınması fayda sağlamaktadır.

İnfertil erkekler üzerinde 2 aylık günde 2 kez 1000 mg kadar C vitamini takviyesi verilerek yapılan çalışmaya göre; sperm motilitesinin %92, sayısının ise %100 arttığı saptanmıştır. Ayrıca deforme olan sperm hücrelerinin ise %55 oranında azaldığı gözlenmiştir.

Başka bir gözlemsel çalışmada 3 ay boyunca haftada 5 kez 1000 mg C vitamini almanın sperm hücrelerindeki DNA’yı ROS artışından koruduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; oksidatif stres erkeklerde infertiliteye yol açmaktadır. Yapılan bazı çalışamalar C vitamini takviyesi almanın doğurganlığı arttırdığı yönündedir.

4.Stresin Giderilmesi ya da Azaltılması

Stres cinsel tatmini ve doğurganlığı azaltabilmektedir. Araştırmacılar bunu kortizol hormonu ile ilişkilendirmektedir.

Uzun süreli stres, testosteron üzerinde negatif etkisi olan kortizol seviyesini yükseltmektedir. Kortizol arttığında testosteron seviyesi düşmektedir. Bu nedenle stres yönetimi yapmak doğurganlık üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Doğa yürüyüşleri yapmak, meditasyon yapmak, dostlarla sohbet etmek gibi yöntemler stresi azaltmaya yardımcı olamaktadır.

Sonuç olarak; stres cinsel tatmin ve doğurganlığı azaltabilmektedir. Stres kontrolü sağlamak doğurganlığı arttırcaktır.

5.Yeterli D Vitamini Alımı

D vitamini almak testosteron seviyesini arttırmanın başka bir yoludur. Yapılan gözlemsel bir çalışmada düşük D vitamini alan erkeklerde testosteron seviyelerinin yeterli D vitamini alanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır.

Başka bir çalışma; D vitamini eksikliği olan 65 erkeğe her gün 3000 IU D vitamini takviyesi yapılarak testosteron seviyeleri ölçülmüş ve %25 oranda arttığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; düşük testosteron seviyesine sahip erkekler D vitamini takviyesi ile bu seviyeyi arttırabilmektedirler.

6.Demir Dikeni (tribulus terrestris)

Erkeklerde fertiliteyi arttırmak için sıkça kullanılan tıbbi bir bitkdir. 2 ay süre ile yapılan bir çalışmada, günlük 6 gram demir dikeni almanın libidoyu arttırdığı belirtilmiştir. Araştırma testosteron seviyelerini arttırmak için değil libidoyu arttırmak için yapılmıştır.

Sonuç olarak; demir dikeninin fertiliteyi arttırdığı tespit edilmiştir ancak daha uzun dönem çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

7.Çemenotu Takviyesi Alımı

Çemen otu popüler şifalı bir bitkidir. Haftada 4 kez ağırlık antremanı yapan 30 erkek üzerinde yapılan bir araştırmada; 500 mg çemen özü alımının etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak yağ kayıplarında ve testosteron seviyelerinde artma saptanmıştır.

60 sağlıklı erkek üzerinde yapılan başka bir araştırmaya göre 6 hafta boyunca hergün 600 mg çemen otu takviyesi yapılmış ve libido, cinsel güç ve performansta artış saptanmıştır. Bu bulgular daha sonra 120 erkek üzerinde tekrarlanarak doğrulanmıştır.

Sonuç olarak; çemen otu takviyesi almanın libidoyu arttırdığı saptanmıştır.

8.Yeterli Çinko Alımı

Çinko, et, balık, kabuklu deniz ürünleri ve yumurtada yüksek miktarda bulunmaktadır. Yeterli çinko alımı doğurganlık seviyelerini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Gözlemsel çalışmalara göre; düşük çinko alımının erkeklerde sperm kalitesini ve fertiliteyi olumsuz etkilediği saptanmıştır.

Sonuç olarak; çinko takviyesi almak, düşük çinko seviyelerini yükseltmekte, erkeklerde testosteron seviyelerini arttırmakta ve fertiliteyi olumlu yönde etkilemektedir.

  1. Hint Ginsengi

Hint ginsengi, hindistanda kullanılan şifalı bir bitkidir. Araştırmalar, erkeklerde testosteron düzeyini arttırarak fertiliteyi olumlu etkilediğini göstermektedir.

Düşük sperm sayısına sahip erkeklerde yapılan araştırmada 3 ay boyunca günde 675 mg hint ginsengi kökü ekstratının alınmasının doğurganlığı önemli ölçüde arttırdığı  saptanmıştır. Çalışma başlangıcına kıyasla sperm sayısının %167, hacminin %53 ve sperm hareketliliğinin %57 arttığı saptanmıştır. Bu düzeylerden testosteronun artışı sorumlu olabilmektedir.

Sonuç olarak; hint ginsengi, testosteron seviyesini arttırarak fertiliteyi olumlu etkileyen şifalı bir bitki olarak tanımlanmaktadır.

10.Maça Kökü Tüketmek

Maça, Peru kaynaklı popüler bitkisel bir besindir. Geleneksel olarak libidoyu arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada 3 aylık bir süre boyunca günde 1,5-3 gram maça kökü tüketiminin libidoyu arttırdığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışmalarda cinsel performansın da arttığı söylenmektedir. 3 ay boyunca her gün 1,75 gram maça kökü alan erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinin arttığı tespit edilmiştir. Ancak maça kökü tüketmenin hormonlar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Ölçülen testosteron seviyeleri üzerinde bir etki tespit edilememiştir.

Sonuç olarak; maça kökü tüketmek libido, doğurganlık ve cinsel performansı arttırabilmektedir.

Diğer İpuçları:

Doğurganlık ve libidonun bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Doğurganlığınızı arttırmak için;

Sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek, obez iseniz ya da fazla kilonuz varsa fazlalıklardan kurtulmak, alkol alımınızı sınırlandırmak, yeterli folat alımı sağlamak, düzenli uyku düzeni oluşturmak, ara öğünlerinizde ceviz gibi antioksidan özelliği yüksek sağlıklı yağlar tercih etmek, D, C  vitamini , D-AA , maça kökü, hint ginsengi gibi takviyelerden yararlanmak ve stresi kontrol altına almak doğurganlığı olumlu yönde etkilemektedir.

Write a comment