Nasıl İletişime Geçmek İstersiniz?
istanbul anadolu yakası diyetisyen

ARI SÜTÜNÜN SAĞLIĞA  12  FAYDASI

ARI SÜTÜNÜN SAĞLIĞA  12  FAYDASI

Arı sütü,kraliçe arıların ve genç yavrularının beslenmesi için bal arıları tarafından üretilen jelatinimsi bir maddedir.
Genellikle çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için bir besin takviyesi olarak satılmaktadır.
Geleneksel tıpta uzun süredir kullanılıyor olsa da Batı tıbbındaki uygulamaları tartışmalı olarak kalmıştır.
İşte arı sütünün 12 potansiyel faydası:

1. Çeşitli Besin Öğeleri İçerir:

Arı sütü, su, karbonhidrat, protein ve yağdan oluşur .
Arı sütünün tam kimyasal yapısı bilinmemektedir, ancak sağlık üzerindeki pozitif etkilerinin, benzersiz proteinleri ve yağ asitlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir .
Bunlar, major arı sütü proteinleri (MRJP’ler) ve iki yağ asidi, trans-10-Hidroksi-2-dekenoik asit ve 10-Hidroksidekanoik asit (2) olarak bilinen dokuz glikoprotein içerir.
Royal jöle ayrıca çeşitli B vitaminleri ve eser mineraller içerir.
Bununla birlikte, besin bileşimi, arı sütü kaynakları arasında önemli ölçüde değişmektedir.

Tipik olarak arı sütünde bulunan vitaminlerin bazıları şunlardır:

     Tiamin (B1)
     Riboflavin (B2)
     Pantotenik asit (B5)
     Piridoksin (B6)
     Niasin (B3)
     Folik asit (B9)
     İnositol (B8)
     Biotin (B7)

Bu besin maddeleri, arı sütünün potansiyel sağlık faydalarından bazılarını sağlayabilir, ancak bu benzersiz madde hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekir.

2. Antioksidan ve Anti-inflamatuar Etkiler Sağlar:

Arı sütünün ,iltihabı ve oksidatif stresi azalttığı  yaygın olarak iddia edilmektedir.
Çoklu test tüpü ve hayvan çalışmalarında, arı sütünde bulunan belirli amino asitler, yağ asitleri ve fenolik bileşikler güçlü antioksidan etkilere sahip gibi görünmektedir .
Ek olarak, birkaç test tüpü çalışması; arı sütü ile tedavi edilen bağışıklık hücrelerinden salınan, pro-inflamatuar kimyasalların düşük seviyede olduğunu göstermektedir .
Bu sonuçlar umut verici olsa da, insandaki çalışmalar eksiktir. İltihapın arı sütü ile tedavi edilmesine ilişkin kesin bir sonuç çıkarmak için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

3. Kolesterol Düzeylerini Etkileyerek Kalp Hastalığı Riskini Azaltabilir:

Hem hayvan hem de insan çalışmaları, arı sütünün kolesterol seviyelerini olumlu etkileyebileceğini ve dolayısıyla kalp hastalığı riskini azaltabildiğini göstermektedir.
Tam mekanizma belirsiz olmasına rağmen, arı sütündeki spesifik proteinler kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir .
12 haftalık bir çalışmada, arı sütü ile takviye edilen tavşanların toplam ve “kötü” LDL kolesterol seviyelerini sırasıyla% 28 ve% 23 oranında azalttığı bulunmuştur .
Benzer şekilde, bir aylık bir insan çalışmasında, günde 3 gram arı sütü çeken insanlarda toplam ve “kötü” LDL kolesterol düzeylerinde% 11 ve% 4’lük bir azalma görülmüştür .
Buna rağmen, başka bir küçük insan çalışmasında, arı sütü ile tedavi edilenler ile plasebodakiler arasında kolesterol düzeylerinde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır .

4. Yara İyileşmesi ve Cilt Onarımına Yardımcı Olabilir:

Arı sütü- oral ve topikal (belli bir yere sürülen) olarak kullanıldığında – yara iyileşmesini ve diğer inflamatuar cilt durumlarını destekleyebilir.
Yaraları temiz ve enfeksiyondan uzak tutabilen antibakteriyel etkiye sahip olduğu bilinmektedir .
Bir hayvan çalışması, arı sütü ekstraktı verilen sıçanlarda kollajen üretiminde bir artış olduğunu ortaya çıkardı.Kollajen, cilt onarımı için hayati bir yapısal proteindir.
Bir test tüpü çalışması, arı sütü ile tedavi edilen insan hücrelerinde önemli ölçüde artmış doku onarım kapasitesi gösterdi .
Buna rağmen, daha yakın zamanlı bir insan çalışmasında, kontrol grubu ile diyabetik ayak ülserlerini topikal(belli bir yere sürülen) olarak arı sütü ile tedavi eden katılımcılar arasında yara iyileşmesinde herhangi bir fark bulunmamıştır .

Sonuç olarak, arı sütünün yara iyileşmesi ve doku onarımı üzerindeki etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

5. Spesifik Proteinler Kan Basıncını Düşürebilir:

Arı sütü,kan basıncını düşürerek kalbinizi ve dolaşım sisteminizi koruyabilir.
Birkaç test tüpü çalışması, arı sütündeki spesifik proteinlerin damarlarınızda ve arterlerde düz kas hücrelerini gevşeterek kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir .
Yakın zamanda yapılan bir hayvan çalışmasında, arı sütü içeren diğer maddelerle birlikte arı sütünün birleştirildiği bir ek incelendi ve kan basıncında önemli bir azalma bulundu. Bununla birlikte, bu takviyede bulunulan arı sütünün, rolü belirsizdir.
Arı sütünün kan basıncı ile ilişkisini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6. Oksidatif Stres ve Enflamasyonu Azaltarak Kan Şekerini Düzenler:

Arı sütü ayrıca, oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltarak kan şekeri kontrolünü ve insülin duyarlılığını iyileştirebilir.
Çoklu hayvan çalışmalarında artmış insülin duyarlılığı ve obez, diyabetik sıçanlarda arı sütü ile tedavi edilen pankreatik, karaciğer ve üreme dokusunda belirgin bir koruyucu etki görülmüştür.
Altı aylık bir insan çalışmasında, günlük olarak arı sütü ile takviye edilen sağlıklı kişilerde açlık kan şekerinde% 20’lik bir azalma olduğu gösterilmiştir .
Ancak, bu konuyla ilgili araştırmalar sınırlıdır.

7. Antioksidan Özellikleri Sağlıklı Beyin Fonksiyonunu Destekleyebilir:

Arı sütü beyin fonksiyonunu artırabilir.
Bir çalışma, arı sütünün tedavi edilen strese bağlı farelerin, kontrol grubuna göre daha düşük stres hormonları ve daha sağlam bir merkezi sinir sistemine sahip olduğunu ortaya koymuştur .
Başka bir çalışma, hafızada iyileşme ve semptomların azalmasıyla,sıçanlarda postmenopozal  depresyon belirtilerinin azalmasına neden olmuştur .
Bir başka hayvan çalışması, arı sütü ile tedavi edilen sıçanların, Alzheimer hastalığı ile ilişkili beyindeki belirli kimyasal birikintileri daha iyi temizleyebildiğini göstermiştir .
Bu çalışmaların çoğu, beyin ve sinir dokusundaki koruyucu etkiyi arı sütünün antioksidan kapasitesine bağlamaktadır.
Bu veriler teşvik edici olsa da, insan araştırmasına ihtiyaç vardır.

8. Gözyaşı Salgısını Arttırır ve Kronik Kuru Gözleri Tedavi Edebilir:

Arı sütü, ağızdan alındığında kuru gözleri tedavi edebilir.
Bir hayvan ve bir küçük insan çalışmasında, arı sütü ile oral olarak tedavi edilenlerde kronik kuru gözlerde iyileşmeler görülmüştür. Sonuçlar, bu arıdan türetilen maddenin gözlerinizdeki gözyaşı bezlerinden gözyaşı salgısını artırabildiğini göstermektedir .
İnsan çalışmasından herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Böylece, arı sütü, kronik kuru gözler için düşük riskli bir çözüm olarak hizmet edebilir.
Bu çok küçük veri örneğinin, arı sütünün çoğu insanın kuru gözlerinde tedavinin sonuç göstermediğini unutmayın. Sonuçta daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

9. Çeşitli Anlamlarda Yaşlanma Karşıtı Etkiler Sağlayabilir:

Arı sütü, yaşlanma sürecini birkaç yönden yavaşlatabilir.
Birkaç çalışma, arı sütü ile ağızdan tedavi edilen sıçanlarda yaşam süresini uzatmış ve bilişsel performansı artırmıştır .
Arı sütü bazen sağlıklı, genç görünümlü bir cildin bakımını desteklemek için topikal(belli bir yere sürülen) cilt bakım ürünlerinde bulunur.
Hayvan araştırmaları, arı sütünün artan kollajen üretimini ve UV radyasyonuna maruz kalmayla ilişkili deri hasarından korunmayı destekleyebileceğini göstermektedir .
İnsan ya da topikal (belli bölgeye sürülen) arı sütünün kullanımının yaşlanma karşıtı faydaları üzerine yapılan araştırmalar yetersiz olduğundan, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

10. Sağlıklı Bir Bağışıklık Sistemini Destekleyebilir:

Arı sütü,vücudunuzun yabancı bakteri ve virüslere karşı doğal immün yanıtını artırabilir.
MRJP’ler ve arı sütündeki yağ asitlerinin, enfeksiyon insidansını azaltan ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyebilen antibakteriyel aktiviteyi desteklediği bilinmektedir .
Bununla birlikte,çoğu veri, uygulanabilir hayvan ve test tüpü araştırması ile sınırlıdır. Bu nedenle, bu etkilerin doğrulanması için daha fazla insan çalışması gereklidir.

11. Kanser Tedavisinin Yan Etkilerini Azaltır:

Kemoterapi ve diğer kanser tedavileri; kalp yetmezliği, enflamasyon ve gastrointestinal (GI) sorunları da içeren önemli olumsuz yan etkilerle birlikte gelir.
Arı sütü, bazı kanser tedavileriyle ilişkili olumsuz yan etkilerin bazılarını azaltabilir.
Bir çalışma, arı sütü takviye edilen sıçanlarda kemoterapiye bağlı kalp hasarında belirgin bir azalma olduğunu ortaya koymuştur .

Çok küçük bir insan çalışması, topikal(belirli bir yere) olarak uygulanan arı sütünün, sindirim sisteminizde ağrılı ülserasyonlara neden olan bir kanser tedavisi yan etkisi olan mukoziti (ağız içindeki mukozanın bozulması) önleyebileceğini göstermiştir .

Her ne kadar teşvik edici olsa da, bu çalışmalar kanser tedavisinde arı sütünün rolü ile ilgili kesin sonuçlar vermemektedir. Daha fazla araştırma gerekmektedir.

12. Menopozun Bazı Belirtilerini Tedavi Edebilir:

Arı sütü,ayrıca menopozla ilişkili semptomları tedavi edebilir.
Menopoz, ağrı, bozuk bellek, depresyon ve anksiyete gibi fiziksel ve zihinsel yan etkilerle ilişkili dolaşım hormonlarında azalmaya neden olur.
Bir çalışmada, postmenopozal sıçanlarda depresyonun azaltılmasında ve hafızanın geliştirilmesinde arı sütünün etkili olduğu bulunmuştur .
42 postmenopozal kadında yapılan bir başka çalışmada, 12 hafta boyunca günde 800 mg arı sütü ile takviye edilmesinin sırt ağrısı ve anksiyetenin azaltılmasında etkili olduğu görülmüştür.

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu unutmayın.

Dozaj ve Ek Formlar:

Araştırma nispeten sınırlı olduğu için, arı sütü için kesin bir önerilen doz oluşturulmamıştır.
Bir besin takviyesi olarak alındığında, arı sütü doğal haliyle – jel benzeri bir madde – veya toz veya kapsül formunda mevcuttur.
Faydalar geniş bir aralıkta çeşitli dozlarda gözlenmiştir. Güncel araştırmalar günde 300-6,000 mg olası faydaları desteklemektedir.
Daha önce hiç arı sütü kullanmamışsanız, ciddi alerjik reaksiyonları ve yan etkileri önlemek için çok küçük bir dozla başlamak en iyisidir.

Riskler ve Yan Etkiler:

Her ne kadar çoğunlukla güvenli olsa da,arı sütü risksiz değildir.
Bir arı ürünü olduğu için, arı sokmaları, polen veya diğer çevresel alerjenlere karşı alerjisi olan kişiler dikkatli olmalıdırlar.
Pestisitler gibi bazı çevresel kirletici maddeler de arı sütünde bulunur ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir

Arı sütü kullanmak çoğu insan için güvenlidir, bazen ciddi yan etkiler bildirilmiştir.

     Astım
     Anafilaksi
     Kontakt dermatit

Bu aşırı tepkilerin bazıları ölümcül olabilir.

NOT:

Arı sütü yüzyıllardır eski tıbbi uygulamalarda kullanılmasına rağmen, araştırma eksikliğinden dolayı Batı tıp doktorları tarafından büyük ölçüde reddedilmiştir.
Bununla birlikte, baldan farklı olan bu arı ürünü, çeşitli fiziksel ve zihinsel rahatsızlıklar için hala alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır.
Bugüne kadar, arı sütü ile ilişkili sağlık iddialarının birçoğu kanıtlanmamış olarak kalmaktadır. Mevcut araştırmaların çoğu, hayvan ve test tüpü veya çok küçük insan çalışmaları ile sınırlıdır.
Arı sütünü sindirilmesi % 100 risksiz değildir. Anafilaksi gibi ciddi yan etkiler zaman zaman bildirilmiştir.

Bir yorum yazın..