8 Konuda D Vitamini Hakkında Bilmediklerimiz

  1. D vitamini kas ve kemiklerin sağlığında çok önemli bir role sahiptir. Kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimine yardımcı olmakla beraber kemiklerin sağlığı üzerine de katkıda bulunur. Bu nedenle D vitamini kas ağrılarını, kemik ağrılarını, kronik yorgunluğu ve osteoporozu önleyebilmekte ve tedavi edebilmektedir.
  2. D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyon görmesinde hayati bir role sahiptir. Bu nedenle D vitamini astım, romatoid artrit, Tip 1 diyabet, Chrohn hastalığı ve Multiple Skleroz gibi immune bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilmektedir.
  3. D vitamini normal ve kanserli hücrelerin büyümesini kontrol etmektedir. Böylece D vitamini özellikle kolon, prostat, pankreas ve meme kanserlerinin önlenmesinde ve tedavisinde önemli bir rol oynayabilmektedir.
  4. D vitamini pankreasta insulin üreten hücrelerden insulin sentezini uyarmaktadır. Ayrıca insülin rezistansını azaltmaktadır. Bu nedenle tip 2 diyabetin önlenmesinde ve tedavisinde yardımcı olabilmektedir.
  5. D vitamini ‘Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemini’ (RAAS) inhibe eder. Renin normalde böbrekte üretilen bir proteindir ve anjiyotensin adı verilen bir maddenin üretimine neden olur. Anjiyotensin kan basıncının korunmasından sorumludur. Anjiyotensin ayrıca kan basıncının sürdürülmesine katkıda bulunan ve aldosteron adı verilen diğer bir maddenin üretilmesine yol açar. Bu sisteme toplu olarak ‘Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi’ (RAAS) adı verilir. RAAS fazla miktarda çalışırsa yüksek kan basıncına (hipertansiyon), böbrek hastalığına ve kalp yetmezliğine neden olmaktadır. D vitamin RAAS’I inhibe etmekte ve böylece hipertansiyon, böbrek hastalığı ve kalp yetmezliğini önleyebilmektedir.
  6. D vitamini RAAS’I inhibe ederek, insulin rezistansını azaltarak ve kan damar duvarlarında kolesterolün yerleşimini önleyerek koroner kalp hastalığını önleyebilmektedir.
  7. D vitamini derinin normal fonksiyonunu etkilemekte ve bu nedenl psöryazis (sedef hastalığı) gibi deri hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilmektedir.
  8. D vitamini diş sağlığını etkilemekte ve bu nedenle birçok diş probleminin önlenmesinde önemli rol oynayabilmektedir.

Write a comment